Adatvédelmi tájékoztató

A harmoniaisztimer.hu weboldal üzemeltetőinek adatvédelmi tájékoztatója, nyilatkozata.

Általános tudnivalók

Jelen dokumentum tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Harmónia-Gondviselés Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Harmónia-Gondviselés) milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a Harmónia-Gondviselés nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás rendelkezéseknek megfelelően történik.

Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

Csak olyan személyes adatok kerülnek rögzítésre, amelyeket a Felhasználó önkéntesen bocsát a rendelkezésre, illetve az adatok rögzítéséhez, -feldolgozáshoz, valamint -felhasználásához a Felhasználó hozzájárul. Ebben az esetben a Felhasználó egyúttal elfogadja a lenti feltételeket is.

A www.harmoniaisztimer.hu (továbbiakban: weboldal) meglátogatása során a Harmónia-Gondviselés szervere bizonyos adatokat automatikusan – rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból – eltárol. Ezek az adatok: a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a Harmónia-Gondviselés honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára, valamint az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználása nem történik. Az adatok kizárólag név nélkül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a Harmónia-Gondviselés az adatokat harmadik személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Amennyiben Felhasználó személyes adatokat bocsát a Harmónia-Gondviselés rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg a Felhasználó hozzájárulását meghaladva a Harmónia-Gondviselés nem használja fel, és nem adja tovább harmadik személynek. Illetve csak abban az esetben, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.

Biztonság

A Harmónia-Gondviselés a Felhasználó által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, óvintézkedéseket tesz azok védelme – elvesztésük, illetéktelen felhasználásuk vagy módosításuk megakadályozása – érdekében. A Harmónia-Gondviselés azon szerződéses partnerei, akik alvállalkozóként – Felhasználó hozzájárulása, vagy jogszabályi rendelkezés alapján – hozzáférhetnek Felhasználó adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

Gyermekek személyes adatai

A Harmónia-Gondviselésnek nem áll szándékában 14 éven aluli gyerekektől vagy 16 év alatti fiatalkorúaktól személyes adatot kérni. Amennyiben 14 év alatti gyermek és 16 év alatti fiatalkorú szülője vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat jutatott el a Harmónia-Gondviselésnek, akkor ezen adatok törlése érdekében a jelen dokumentum 6. pontjában felsorolt címek alatt fordulhat a Harmónia-Gondviseléshez. Ebben az esetben a Harmónia-Gondviselés a gyermek, illetve a fiatalkorú adatait azonnal töröli a nyilvántartásból.

“Cookie”-k

A weboldal használatának megkönnyítése céljából a Harmónia-Gondviselés anonim látogatásazonosítót, ún. “cookie”-kat használ. A “cookie-k” kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról a Felhasználó számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával. A Harmónia-Gondviselés által használt “cookie-k” a Felhasználó személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak. A böngészőprogram beállításával Felhasználó azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt “cookie-k” bármikor eltávolíthatók a gépről az átmeneti internet fájlok törlésével. További részleteket a „Cookie”-k kezeléséről https://www.harmoniaisztimer.hu/sutik/ oldalon talál

Személyes adatainak módosítása és törlése

Amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn, úgy a rögzített adatokat a Harmónia-Gondviselés törli a nyilvántartásából. Természetesen a Felhasználó is bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból, illetve bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására vonatkozóan. Ez esetben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, levél formájában (A Harmónia-Gondviselés Nonprofit Közhasznú Kft. 2462 Martonvásár, Szent László utca 11.), vagy e-mailben (info@harmoniaisztimer.hu) tud kapcsolatba lépni a weboldal üzemeltetőjével. Informálódni, tájékozódni – például szerepelnek-e adatok Felhasználóval kapcsolatban a Harmónia-Gondviselés nyilvántartásában, és ha igen, melyek ezek, valamint miként kezeli – szintén a fenti elérhetőségeken lehet.

Adatkezelő

Cégnév: Harmónia-Gondviselés Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhely: 2462 Martonvásár, Szent László utca 11.

Adószám: 22234553-1-07

E-mail cím: info@harmoniaisztimer.hu

A Harmónia-Gondviselés fenntartja a jogot e nyilatkozat módosítására és kiegészítésére. E szabályok és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt a weboldalt.